LAGEN OM SWEPLAY

Genom att bryta mot lagen om Sweplay riskerar du att bli straffad enligt straffskalan nedan. Alla dommar loggförs vid strafflogg.sweplay.net och är en offentlig handling. Lagen om Sweplay kan komma att förändras eller uppdateras när som helst. Det är ditt eget ansvar att hålla dig uppdaterad.

1. Kommunikation

1.1 Chattflödesbrott

Den som flödar chatten, endast eller till störst del använder versaler eller upprepar samma eller liknande meddelande orimligt många gånger så att det blir märkbart irriterande för andra användare dömes för chattflödesbrott.

1.2 Trakasseribrott

Den som yttrar sig sexuellt, rasistiskt, nazistiskt, homofobiskt, eller grovt trakasserar på annat vis eller äventyrar en annan användares integritet (personlig information eller andra personliga uppgifter) dömes för trakasseribrott.

1.3 Annonsbrott

Den som delar en eller flera länkar, ip-adress till en annan minecraft server, discord server eller organisation eller hemsida som kan kopplas till en verksamhet som liknas med sweplay på något sätt dömes för annonsbrott.

2. Spelgemenskap

2.1 Skadegörelse och Stöldbrott

Den som med avsikt förstör eller stjäl av en annan spelare där egendomen befinner sig innanför eller inom en chunk utanför ett stadsområde dömes för lagen om skadegörelse och stöldbrott.

2.2 Lurendrejeri

Den som med avsikt lurar eller bedrar en annan användare på mynt eller händelser kopplade till stad eller nation dömes för lurendrejeri.

2.3 Olaga mord

Den som dödar en annan användare med hjälp av/eller där teleportering (warps, town spawn, tpa, tpahere, spawn, marry tp osv) eller fällor får spelaren att dö dömes för olaga mord.

2.4 Klientbrott

Den som modifierar sin spelklient så att denne får betydande fördel i spelet (fusk) dömes för klientbrott.

Exkluderade ur lagen: Optifine, Shaderspack, Minimap, Badlion Client.

2.5 Brott mot Sweplay

Den som med avsikt försämrar serverns kapacitet och prestanda (innefattar även 0-tick farmer och liknande), förstör egendom som tillhör sweplay eller gör intrång på data som ej är offentlig eller lösenordsskyddad dömes för brott mot sweplay.

2.6 Farmbrott

Den som låter bygga eller bruka en hel-automatisk eller halv-automatisk fiske, guld, pilliger eller järnfarm med eller utan tredjepartsprogram dömes för farmbrott.

2.7 Kringgår bannlysning

Den som är bannlyst från Sweplay och loggar in med ett alternativt konto dömes för kringgående av bannlysning.

2.8 Avtalsbrott

Den som bryter mot ett avtal dömes för avtalsbrott. Ett avtal måste innehålla 2 parter, tidsbestämmelse samt vad varje part skall erhålla eller stå till tjänst med. Avtalet måste vara skriftligt.

2.9 Objektbrott
Den som dubblerar, ”dupar”, utnyttjar claim systemets återställningsfunktion eller utnyttjar andra buggar som dubblerar objekt dömes för objektbrott.
2.10 Kontobrott

Den som aktivt använder eller spelar på fler än 3 kontot samtidigt på Sweplay dömes för kontobrott. (inkluderar medlemskap i stad).

3. Sweplays Allmänna Discord

3.1 Botbrott

Den som utnyttjar Sweplays botar för att irritera eller i något destruktivt syfte dömes för botbrott.

3.2 Röstmissbruk

Den som blåser, skriker, använder onödigt högt tonläge eller gör andra förargelseväckande eller störande ljud dömes för röstmissbruk.

4. Crewbalken

4.1 Tjänstefel

Den som uppsåtligen missbrukar sina behörigheter för sin egen vinning eller skapar destruktivt resultat för användare dömes för tjänstefel. Tjänstefelspraxis: Ändra saldo utan tillåtelse, använda WorldEdit/Voxelsniper privat, ta saker ur kreativt spelläge, bannlysa användare utan stöd av lagen om sweplay, bryta mot lagen om sweplay, flyga utan tillåtelse, bygga med kreativt spelläge utan tillåtelse, m.fl.

4.2 Brott mot Tjänsteman

Den som ignorerar, provocerar, stör, ljuger för eller försvårar arbetet eller bryter mot tillsägelser för en moderator, media manager, byggare, utvecklare eller administratör dömes för brott mot tjänsteman.

Straffmetoder

  • Tillsägelse
  • Varning
  • Mute (10 minuter)
  • Mute (30 minuter)
  • Mute (60 minuter)
  • Bannlysning (1 dag)
  • Bannlysning (7 dagar)
  • Bannlysning (14 dagar)
  • Bannlysning (30 dagar)
  • Bannlysning (obestämd tid)